Et forbausende prosjekt og fantastisk utførelse av et hus med lette vegger, store rom og vakker husdesing. Brede vinduer, dype balkonger, romslige rom, kjøkken, soverom og terrasse i tre – alle av disse elementer utfyller hverandre og skaper et miljø som er preget a frihet og velvære. Dette huset passer godt både i et skogsmiljø mellom mose og trær, eller i et landsbygdmiljø med gangstier og grønne hager. Dette huset blir aldri skjermet av husene rundt omkring.  Dette er et prosjekt som uttrykker klart samklangen mellom hus og nordisk natur.

Se her hvordan et tømmerhusprosjekt kan endres etter egne ønsker!

Hvorfor kjøpe hos Finnlog?