Sol er lyset som former rommet rundt oss. Sol er energi som får plantene til å vokse og samler den levende naturen, dvs. mennesker i sin retning. Arkitekturen til denne Solvillaen „fanger solen“ hele dagen. Evighetsmaskinen solen former stadig nye rom i Solvillaen med sitt lys. I Solvillaen er rommet i kontinuerlig bevegelse. Villaens planløsning er blitt skapt med hensyn til eierens ønsker – solens kjælende varme kan nytes på terrassen både med morgenkaffe og i sene kveldstimer. Ideelt sett nyter Solvillaen ideelle landskaper gjennom brede glassmalerivinduer. Den visuelle grensen mellom villaens inne- og uteareal er symbolsk, men fysisk kun et par steg unna.

Denne enetasjes villaen som ligger på fjellterrenget er en blandet konstruksjon av stein, tømmer, metall og glass.  Stein gir ekstra visuell vekt til villaen og skaper en relasjon med byggetradisjonene i området. Tømmerkonstruksjonen skaper en følelse av hygge og fyller luften med nostalgiske lukter. Metall og glassmateriale muliggjør effektfulle konstruksjonsmessige løsninger og kler huset i en moderne designdrakt. En villa, som gir deg sjansen å skape ditt eget idealt landskap med mangfold av muligheter!

Enn Laansoo

Enn Laansoo