Hvorfor bruker Finnlog limtre for å bygge sine hus? Fordi det er den beste metoden for å bygge trehus.

Det er mange måter å lage limtre på og ved første øyekast ser materialene like ut. Som navnet tilsier, lages limtre ved å lime sammen tre lameller. Men det er der kvaliteten avgjøres. Det er selve limteknologien som er avgjørende at produktet blir perfekt.

Vanligvis brukes det kald- eller varmpress teknologi i limtre produksjonen, noe som krever nokså stor arbeidskapasitet. Men i Finnlog bruker vi en teknologi der radiobølger føres gjennom lim sjiktet ved en bestemt bølgelengde, noe som får hydrogenmolekylene i lim sjiktet til å endre sin polaritet. Og da kan selve limingsprosessen starte.

Ved flere andre limingsteknologier må fuktinnholdet i selve trevirke være betydelig mye høyere for at limingsprosessen i det hele tatt kan gjennomføres. Dette igjen fører til at fuktigheten tørker langsomt og kan føre til deformasjoner i et helt nytt hus. Men ved vår teknologi kan vi holde fuktinnholdet på 15 % under hele produksjonsprosessen og det nettopp dette som gir så høy kvalitet på våre tre lameller.

At Finnlog produserer sine hus med slik teknologi betyr at fuktighetsrelaterte kapasitetsendringer i Finnlogs limtre er veldig små og total synking vegger ikke kan bli større enn ca 1 cm…

Hele Finnlogs produksjon er kvalitetskontrollert. Trevirke kjøpes kun fra de beste leverandørene og bare i henhold til de fastsatte kvalitetskriteriene. Materialet sorteres nøye og lamellene velges etter fastsatte regler.

I en limtretømmer er den tettere kjernetreen alltid plassert ytterst da den tørker saktere og ikke fører til rask sprekkdannelse.I de innerste lamellene veksles det mellom kjernetre inn – og utover for å oppnå bedre balanse. Limtrekvaliteten økes ytterligere ved at det under produksjonen fjernes alt av skadet tremateriell.

Slik får man en stabil motstand mot fuktighetsendringer i veggkonstruksjonen og en langvarig beskyttelse mot å få utvendige sprekker i tømmerflaten i fremtiden.

Vi i Finnlog bruker gran og furu i vår limtreproduksjon. Gran er generelt lysere og endrer ikke mye farge i løpet av tiden. Furu derimot blir gulere.

For å lage en limtre tømmerstokk limer vi sammen hele 5 m lange lameller.Slik teknologi gir en effektiv produksjonprosess og økt kapasitet.Ferdig limtre skjæres til nødvendige dimensjoner allerede på fabrikken og slik blir byggearbeidet mye enklere og raskere.

Slik garanteres det at alle Finnlogs hus av limtretømmer er av veldig høy kvalitet og vi gir 10 års garanti på selve rammekonstruksjonen av huset.