I et tømmerhus fra Finnlog kan du ta vare på helse, miljø og tradisjoner

Sunt og helhetlig levemiljø

Stadig flere er oppmerksomme på sin livsstil. Trendene viser at sunnere produkter foretrekkes i økende grad. For riktige valg er veien til en bedre livskvalitet.

Moderne tømmervegger av limtre forener gamle byggetradisjoner og et naturlig levemiljø. Du føler en behagelig varme når du tar på en tømmervegg. Disse veggene opprettholder og på noen måter også gjenoppvekker muligheten å oppholde seg i naturen døgnet rundt. Et jevnt fuktighetsnivå og tømmerstokkenes evne til å lagre varme, minimerer faren for allergidannelse og styrker både fysisk og psykisk helse.

De naturlige livsmiljøet er perfekt for familien.

Et tømmerhus som sparer miljøet

Man snakker ofte omhusets varmeisolasjon. Samtidig er det viktig å tenke på at vi bør sette et mindre økologisk fotavtrykk. Her er tømmerhus utvilsomt ledende.

  • Det å bygge hus av materialer som har vokst i skogen, betyr at vi bruker fornybare ressurser på en naturlig måte. Vi gir dermed våre arvtakere muligheten å bruke de samme ressursene i fremtiden.  
  • Ved produksjon av tømmervirke til tømmerhus og ferdighus fra Finnlog oppstår det ingen unødvendige rester. Alt som blir igjen brukes opp som brensel så vi har ingen behov for fossile energikilder.
  • Tømmerstokker er naturlige og skader ikke naturen.

Hvis du bor i et tømmerhus kan du bruke naturen så mye som nødvendig og så lite som mulig.

Bånd til fortiden gir styrke

Fra generasjon til generasjon har mennesker ført videreført tradisjoner. Bygging av tømmerhus er sikkert ett av de mest forbilledlige eksempler på videreføring av tradisjoner.

Tradisjoner er sterkt knyttet til røttene våre. Menneskesjelen ønsker å oppleve samhold med forfedrenes erfaring og det som har vært – dette gir oss trygghet og kraft til å gå videre.

Et hus som er bygget med kunnskaper og verdier fra flere generasjoner, kan tilby en trygghet og ro til sine beboere.