Det finnes ingen huseiere, som liker store forvaltnings og driftskostnader knyttet til eget hus. Det er særdeles utrivelig når store driftskostnader starter å vise seg på fakturaene i tilfelle av et nylig ferdigstilt hus. Hvordan skal man ta hensyn til det, og hva bør man vite før byggeoppstart? Hva påvirker hussets driftskostnader? Vanligvis tenker man først og fremst om husets varmekostnader, når man snakker om driftskostnader, og fokuserer mer på varmeisolerende egenskaper hos husets utvendige konstruksjoner. Men generelt er det...

Hos hvert hus er man nødvendig til å foreta en rekke viktige valg. Valget av vinduer en av de viktige valgene. Hva bør man vite om valg av vinduer og hva bør hver kunde ta hensyn til? Vinduer skal bringe naturlig lys i rommene, by på utsikt, og gjøre husets eksteriør og arkitektur mer spennende, i tillegg skal de muliggjøre praktisk bruk av vinduer og god varmeisolasjon. Hvordan skal man i lys av ovennevnte finne passende vinduer? Det er fornuftig...

FINNE EN PASSENDE LØSNING I samarbeid med teamet til Finnlog fastsettes det gulvplan og arkitektonisk løsning for fremtidens hjem, som oppfyller dine behov og ønsker. Deretter utarbeides det priskalkulasjon og settes sammen budsjett. INNGÅELSE AV AVTALE Dersom budsjettet passer inngår man en avtale mellom partene, hvor man fastsetter blant annet både videre aktiviteter og  tidsplan. Finnlog kan i henhold til dine ønsker tilby både “nøkkelferdig” løsning, eller kun oppføre en husstamme. Alt dette avhengig av hvor mye du ønsker å...

I og med en stor del av husbyggere bygger 2-etasjes hus på grunn av optimal byggepris og tomtestørrelse, blir man utsatt for valg av trapp. Husets innvendige trapper er et viktig valg, som enhver husbygger skal planlegge og utføre grundig. Det forventes god funksjonalitet, sikkerhet og bra utseende av trappen. Hvordan oppnår man dette?   Trappens plassering og utforming Plasseringen av en innvendig trapp fastsettes med husets romløsning, og som regel ligger trappen midt i huset. Vanligvis er trappen plassert...

Kan et hus bygget etter standard prosjekt være unikt og skille seg ut? Selvfølgelig er det mulig og man kan si uten å nøle at dette burde være en hellig plikt for hver huseier at hvert hjem skal være egenartet. Hvorfor er unikheten viktig, og hvordan man oppnår det? Unikheten har sin verdi I moderne liv verdsetter man mer enn aldri før løsninger som er unike og utenfor rammene, unike ideer og fullføring av disse. Ethvert menneske utformer med sin...

Husets byggeprosess er i dag skjult i fabrikkene, og dette i større grad enn noensinne. Hver dag ruller lastebiler med forskjellige prefabrikkerte detaljer, elementer og materialer ut av fabrikker, og tar veien mot byggeplasser. Produksjon og utarbeidelse av materialer har blitt stadig mer nøyaktig og av høyere kvalitet, og husenes produksjonsprosess har blitt raskere. Et fabrikkhus kan stort sett kalles alle hus, hvor huskroppen oppføres av fabrikkproduserte detaljer, elementer eller moduler. Laminerte laftehus fra Finnlog er også prefabrikkerte hus, fordi...

HJEMMETS BYGGEPROSESS: 1) Finne en passende løsning. I samarbeid med teamet til Finnlog fastsettes det gulvplan og arkitektonisk løsning for fremtidens hjem, som oppfyller dine behov og ønsker. Deretters utarbeides det priskalkulasjon og settes sammen budsjett. 2) Inngåelse av avtale. Dersom budsjettet passer inngår man en avtale mellom partene, hvor man fastetter blant annet både videre aktiviteter og  tidsplan. Finnlog kan i henhold til dine ønsker tilby både “nøkkelferdig” løsning, eller kun oppføre en huskropp. Alt dette avhengig av hvor...

Man har bygget laftehus gjennom flere århundre. Erfaring og kunnskaper blir lagret og gitt videre gjennom håndverkere fra generasjon til generasjon.  Gjennom tiden har man hentet det beste fra tradisjoner og kunnskaper om å bygge laftehus, og tilpasset det til dagens krav og vilkår for levemiljø. Hvis man utelater håndlaftede laftehus i heltømmer som er bygget på den tradisjonelle måten, har den største utviklingen skjedd takket være nye teknologier. Dagens moderne produksjonsteknologi gjør det mulig å forberede tømmermateriale med svært...

Hvis man sier ordet «laftehus» forestiller de fleste seg gamle gårdsbygninger som er stilt ut på Estlands friluftsmuseum med massive stråtak, som er nærmest skyvet mot bakken, og som kjennetegnes av små vinduer og lave døråpninger. Ved første øyekast virker det som om store glassfelt og laftehus ikke passer sammen.   Utviklingen av laftehus Utviklingen av laftehus har derimot ikke stoppet, og det er ikke lenger et hinder å bruke store glassfelt i laftehus. Produsenter av laftehus i laminert tømmer...

Hvert byggeprosjekt omfatter en betydelig mengde byggedokumentasjon. Den største hensikten med å samle inn prosjektdokumentasjon og fullførelsesdokumentasjon fra byggefasen er å bevise at bygget eller anlegget er blitt oppført forsvarlig og i samsvar med prosjektet. Dette lovpålagte kravet kan virke som byråkratisk og ubehagelig, men det er uten tvil nødvendig for å sikre bygningsmessig sikkerhet og trygghet. Kundens oppgave er å sikre innsamling og oppbevaring av byggedokumentasjon fra byggefasen. Bygningsmessig dokumentasjon som samles inn er nødvendig for å søke brukstillatelse....