HJEMMETS BYGGEPROSESS: 1) Finne en passende løsning. I samarbeid med teamet til Finnlog fastsettes det gulvplan og arkitektonisk løsning for fremtidens hjem, som oppfyller dine behov og ønsker. Deretters utarbeides det priskalkulasjon og settes sammen budsjett. 2) Inngåelse av avtale. Dersom budsjettet passer inngår man en avtale mellom partene, hvor man fastetter blant annet både videre aktiviteter og  tidsplan. Finnlog kan i henhold til dine ønsker tilby både “nøkkelferdig” løsning, eller kun oppføre en huskropp. Alt dette avhengig av hvor...

Man har bygget laftehus gjennom flere århundre. Erfaring og kunnskaper blir lagret og gitt videre gjennom håndverkere fra generasjon til generasjon.  Gjennom tiden har man hentet det beste fra tradisjoner og kunnskaper om å bygge laftehus, og tilpasset det til dagens krav og vilkår for levemiljø. Hvis man utelater håndlaftede laftehus i heltømmer som er bygget på den tradisjonelle måten, har den største utviklingen skjedd takket være nye teknologier. Dagens moderne produksjonsteknologi gjør det mulig å forberede tømmermateriale med svært...

Hvis man sier ordet «laftehus» forestiller de fleste seg gamle gårdsbygninger som er stilt ut på Estlands friluftsmuseum med massive stråtak, som er nærmest skyvet mot bakken, og som kjennetegnes av små vinduer og lave døråpninger. Ved første øyekast virker det som om store glassfelt og laftehus ikke passer sammen.   Utviklingen av laftehus Utviklingen av laftehus har derimot ikke stoppet, og det er ikke lenger et hinder å bruke store glassfelt i laftehus. Produsenter av laftehus i laminert tømmer...

Hvert byggeprosjekt omfatter en betydelig mengde byggedokumentasjon. Den største hensikten med å samle inn prosjektdokumentasjon og fullførelsesdokumentasjon fra byggefasen er å bevise at bygget eller anlegget er blitt oppført forsvarlig og i samsvar med prosjektet. Dette lovpålagte kravet kan virke som byråkratisk og ubehagelig, men det er uten tvil nødvendig for å sikre bygningsmessig sikkerhet og trygghet. Kundens oppgave er å sikre innsamling og oppbevaring av byggedokumentasjon fra byggefasen. Bygningsmessig dokumentasjon som samles inn er nødvendig for å søke brukstillatelse....

Det å komme til byggefasen gir hjertebank til enhver husbygger. Igangsetting av byggearbeid er et øyeblikk etter en lang planleggings- og forberedelsesprosess når ting blir virkelige på byggeplassen, og man kan se resultatet av arbeid med egne øyne og berøre med egne hender. Hva er de viktigste oppgavene som hver huseier skal utføre i byggefasen?  1. Forberedende aktiviteter og rask respons ved problemløsning i byggefasen. Den viktigste oppgaven eieren må ta seg av er å sikre eller ordne tilgang til byggeplassen,...

Byggekontrakt er et basisdokument, som danner grunnlag for utførelse av byggearbeid, og kommunikasjon og samarbeid mellom partene, kunde og byggeentreprenør. Kontrakten bidrar til å sikre at man oppnår ønsket resultat i henhold til avtalte vilkår. Kunden, som generelt lite kjennskap til byggearbeid, er oftest fullstendig enig med en skissert versjon av byggekontrakten, som byggeentreprenøren utarbeider, og foretar ikke mange endringer i den. Men et bedre alternativ er at kunden også ser kontrakten grundig gjennom for å dekke egne viktige krav...

En riktig byggekontrakt er viktig både for kunde og byggeentreprenør. For å sikre et smidig og velfungerende samarbeid mellom partene under den lange byggeperioden er det nødvendig å satse på forhandlinger før inngåelse og utferdigelse av en forsvarlig byggeavtale. Samarbeid betyr, fremfor alt, en felles forståelse av hva og hvordan nøyaktig man bygger. Hvordan oppnår man godt samarbeid? Forhandlinger om innholdet i pristilbudet Kunden får første innholdsmessig kontakt med byggeentreprenøren fra prisforespørselsfasen. Dette er en svært viktig fase, hvor kunden...

Hvis man har kommet så langt, at man har funnet husprosjekt, enten blant standard prosjekter, eller har bestilt et spesialprosjekt, skal man fortsette med en av de viktigste fasene – å be om prisforespørsel for husets byggearbeid.  Hvordan gjør man det, slik at pristilbudet blir mest mulig pålitelig, og at byggekostnadene ikke endrer seg betydelig under utførelse av arbeid? Forarbeid før prisforespørsel En prisforespørsel krever forarbeid og gjennomtenking. I denne fasen får man mye hjelp av godt gjennomtenkt og formulert...

For å bygge et godt gjennomtenkt hus av høy kvalitet er det nødvendig å ha et høykvalitets byggeprosjekt. Prosjekt er et grunnlagsdokument, som hele byggingen er basert på, og vanligvis blir også alle kunder klare over betydningen av dette gradvis under byggeprosessen. Prosjektkvaliteten har avgjørende betydning for kvaliteten på huset som bygges, samt for byggekostnader. Prosjekteringskriterier Det første er å søke prosjekteringsvilkår for den aktuelle tomten hos lokale myndigheter. Før utstedelse av prosjekteringsvilkår vil lokale myndigheter normalt se plan og...

Som fase to i et husprosjekt må man finne ut foreløpig og omtrentlig kostnad for bygging av huset. Dette beløpet er det fremfor alt nødvendig å vite for å kunne vurdere egne eksisterende finansielle muligheter, og eventuelt behov for å engasjere huslån. Banken vil også se tilbudet for bygging av hus for å sikre at ved  innvilgning av lån blir husprosjektet fullført til avtalt frist. pris på m2 Dagens mest utbredte måte på å få oversikt over husets omtrentlige kostnad...