Moderne tømmerhus binder sammen gamle tradisjoner og spennende innovasjon

Tradisjonen av tømmerhus startert hos våre forfedre. Reisen videre til dagens tømmerhus av limtre har vært lang. Et nytt pust i tømmerarkitektur- og byggebransjen har kommet takk til innovative teknologier og utstyr.

Menneskelig kreativitet og kunnskap er avgjørende for å skape moderne hjem som følger de gamle byggetradisjoner. Man setter ikke lenger begrensninger til hverken form eller rom. Dagens tømmerhus kan karakteriseres hovedsakelig med kundenes ønsker:

  • romslige og åpne innvendige løsninger
  • store glassflater
  • tak med lav helling
  • varmeløsninger med innovativ teknologi og smarte elektriske og svakstrømssystemer

Takk til alt dette er dagens tømmerhus av limtre et svært trivelig og økonomisk sted å bo.

Tømmerhus av limtre har en mer nøyaktig konstruksjon

Mange byggeeksperter foretrekker tømmer av limtre. Et slikt materiale er blitt grundig kontrollert på fabrikken: noe som sikrer at konstruksjonen til tømmerhus av limtre er kraftigere og av høyest kvalitet. Tømmerhus av limtre er økologisk rene og produksjon av slike hus er også miljøsparende.

Vi holder tritt med tiden

Fremtiden bringer sikkert flere nyheter som vi ikke klarer å forutse i dag. Med tanke på dette følger Finnlog alltid utviklingen slik produksjonen av tømmerhus skal være moderne og passe inn i tiden.

Ved bygging av tømmerhus og ferdighus av limtre bruker vi både uvurderlige erfaringer fra tiden som har gått og nyeste muligheter. Takk til dette er våre hus både tradisjonelle, klassiske, nordiske og moderne.