Tømmerhus i bymiljø

Hvis reguleringsplanen for boliger tillater bygging av trehus i et bymiljø, er det også tillatt å bygge et tømmerhus eller ferdighus av limtre. Hjørneknutene på veggene hos Finnlog boliger skjæres av og dekkes med brede hjørnelister. Veggene av laminert tømmer er stabil, har jevn struktur og ingen sprekker, og er dermed velegnet også til hus i byen.

Tidsriktig arkitektur

I de siste årene er tømmerhusarkitekturen i hele verden blitt betydelig mer moderne. Til alle som ønsker seg et egenartet hjem laget av tradisjonelle og naturlige byggematerialer, har Finnlog i samarbeid med sine arkitekter skapt mange innovative løsninger.