Hustaket

Stort sett legges et steintak som passer, avhengig av vekt. Det brukes også blikktak. Et alternativ til de tidligere nevnte takene er sylinder eller tekke stråtak.