Før byggearbeidet kan starte opp må man være ferdig med prosjektering og anskaffelse av byggetillatelse, som i gjennomsnittet tar 3 måneder. Det er først deretter det mulig å bygge hus.

Byggetiden er avhengig av flere faktorer, hvorav de viktigste er prosjektkapasitet, kompleksitet og beliggenhet. Fullstendig ferdigbygging av et middelstort bolighus (150–200 m2) tar ca. 6 måneder.

Bygging av hus kan generelt deles i følgende større faser:

  1. bygging av fundament (0,5–1 måned);
  2. bygging av husramme, dvs. utvendig løsning (2–3 måneder);
  3. innvendig arbeid og spesialdeler (2–3 måneder).

Oppføring av husrammen tar nesten like lang tid som de innvendige arbeidene. Dette er først og fremst på grunn av rask oppføring av tømmerveggene, som tar kun et par dager.

Det er fornuftig å bygge fundamentet i en varmere årstid, men alle andre faser for oppføring av tømmerhus og ferdighus av limtre kan gjennomføres året rundt. Dette gir en større frihet ved planlegging av tidsskjema til både huseier og byggeentreprenør. Muligheter å oppføre tømmerdeler uavhengig av årstiden er en viktig fordel sammenlignet med enkelte andre hustyper hvor veggene ikke kan oppføres om vinteren.