Tømmerhusets fundament

Under bygging av bolighus eller hytter er det mest brukt plate, bånd eller pælefundamentet. Valg av fundament type baseres som oftest på visuell undersøkelse eller resultat av geodetiske undersøkelse, og etter beregning av kapasiteten til jord er det mulig å begynne å prosjektere passende for jordfundamentet.

Typer av jord

Uavhengig av type jord bør man særskilt vurdere de ulike lagene og deres tykkelse. Sandholdig jord som oftest finnes på kysten regnes for å være den beste jorda, pga sin gode vann og drenerings kvaliteter. Sandjord er lett å fjerne under arbeid, og kan være nyttig for andre arbeidsoppgaver, som vil redusere kostnadene.

Platejord – er i seg selv en god og stabil base for å bygge fundamentet. Problemer kan oppstå med viderekobling av fukt fra fundamentet ved høy vannstand fordi massive plater vanligvis er flate.

Morenejord kan også vurderes som blandet jord. De inneholder vanligvis både leire og sand. Her spiller forholdet mellom leire og sand i morenen en stor rolle. Ved høyt innhold av leire er denne jord ikke et veldig godt alternativ for bygging av fundamentet. Leire sammens med kvikk-sand – er en av de mest ustabile jordsmon typer. Leire jord er oftest funnet på elvebredder, og myke skogrike enger.

Bånd fundamentet

Finnlog bruker som oftest båndfundament ved byging av sine hus. Først av alt på grunn av de lave kostnadene og kortere byggetid. Under byggingen av båndfundament, etter utgraving og tettings arbeider under bærende vegger, bygges armert betonggrunnlag. I samsvar med en planlagt høyde av sokkelen og dybden av grøften legges vanligvis 3 eller flere rader med Fibo blokker. Innvendig del av sokkelen til fundamentet er isolert med 100 mm polystyren skum (polisterol skum) og fylles med sand. Etter tettning av sand settes kommunikasjoner og undergulv isolasjon med tykkelse på 150 mm. Etter installasjon av armatur og oppvarmingsrør eller ledninger for gulvet, legges det en betongplate med tykkelse på 100 mm. Fordelen med en monolittisk platefundament er dens store kapasitet, og derfor brukes slike fundamenter på ustabile jordsmonn av leire eller kvikksand.

Plate fundamentet

Under byggingen av platefundamentet fjernes øvre lag av humus fra jordoverflaten, og det lages grunnlag av sand og det settes i høyden fra overflaten av jorden i samsvar med høytliggende merker. Deretter blir sand omgitt av et polystyren skum og dekket med en sterk vanntett folie. Etter at byggingen av mastheads og bunter av armeringer er ferdig, blir hele forberedt konstruksjon fylt med betong.

Bygging av pælefundamentet er også brukt til ustabil jord.

Ved utvalg av plate eller pælefundamentet spiller byggekostnadene en avgjørende rolle. I tilfeller der betongen er for langt unna eller tilgang til et objekt er vanskelig, passer et pæle fundament, i andre tilfeller vil platefundament bli mer praktisk.