Energieffektivitet

Finnlog utfører energiberegninger for alle byggeprosjekter som utarbeides i vårt firma, og på grunnlag av disse spesifiserer vi både husets varmetap og energiytelse. Gjennomtenkte prosjekter, høykvalitets materialer, sakkyndig byggearbeid og etterlevelse av prinsippene for energieffektivitet nedenfor, gjør det mulig for Finnlog å kunne tilby deg et energisparende og koselig hjem.

Helhetlig varme- og ventilasjonsløsning

Oppfølging av minimumskrav til energieffektivitet betyr at designeren betrakter huset om en helhet allerede i tidlig prosjekteringsfase som gir føringer for husets varme- og ventilasjonsløsninger.

Pustende og økonomisk tømmerhus fra Finnlog

For vanlige tømmerhus kan tømmerveggenes varmeisolasjonsevne være redusert hvis veggene slipper gjennom luft. Tømmerveggen av limtre i alle Finnlogs tømmerhus og ferdighus er tilstrekkelig varmeisolerende og fullstendig lufttette, noe som sikrer et behagelig og sunt inneklima.

Veggkonstruksjonenes varmegjennomgangskoeffisienter eller U-verdier kan ved første blikk tale til fordel for et bindingsverkshus, men det er viktig å se på huset som en helhet.  Forutsatt at beregnet varmeisolasjon for tømmervegger er mindre enn for vanlige vegger, kan denne faktoren kompenseres ved å isolere ytterligere husets gulv og himlingstak. Som regel bruker vi bindingsverksvegger som klimaskjerm på loftet til Finnlog boliger og deres varmeisolasjonsevne forbedrer også husets generelle egenskaper.

Det betyr at varmetapet hos Finnlog tømmerhus og ferdighus som helhet ikke er stort. I tømmerhus skjer det også en naturlig fuktighetsregulering takk til de pustende veggene, i motsetning til bindingsverks- eller steinhus. De massive veggene av bjelker av limtre hever varmekapasiteten, noe som vises godt tidlig om våren når de reelle varmekostandene går ned takket være solenergien som lagres i veggene.

Anbefalinger til prosjektering av et energieffektivt hus

  • Huset bør være kompakt: for store artikulasjoner øker veggflaten.
  • Man bør vurdere bygging av et ventilasjonssystem med varmegjenvinning: naturlig ventilasjon forårsaker største varmetap.
  • Varmesystemet bør være basert på varmepumpe eller varmeanlegg med fornybart råstoff.
  • Husets klimaskjerm skal være lufttett.
  • Man bør unngå urimelig store glassflater og velge vinduer-dører av høy kvalitet og med god varmeisolasjon.

Det er også mulig å øke husets energieffektivitet med hjelp av solceller- og samlere.