Elektrisitet i tømmerhus

I moderne tømmerhus brukes det ikke installasjon av kabler på overflaten. Alle kabelsystemer er skjult i vegg-, himlings- og gulvkonstruksjoner. Stikkontaktenes strømledninger ledes under gulvet og hentes fram fra veggkanalen på veggens overflate hvor stikkontakt er planlagt.  For å unngå eventuelle skader plasseres ledninger under gulvet i plastrør.

En sikker skjult kabling bevarer utseendet på bygningen

Ved installasjon av kabler er det viktig å medregne tømmerets volumforminskelse i en viss grad siden for stramme kabler brekke. Brytere og mesteparten av stikkontakter blir plassert i ikke synkende skillevegger. Ved lysarmaturer forsøker vi å unngå innstøpte halogenlamper siden arbeidstemperatur på disse lampene er høy. Hvis kunden likevel ønsker dette blir de montert med varmebestandige deksler.