Utilstrekkelig lufttetthet er en av de største årsakene til fuktighetsproblemer i hus, og medfører blant annet også muggvekst. Over tid oppstår I utvendige konstruksjoner med dårlig lufttetthet oppstår uunngåelige konstruksjonsskader, som forverrer den generelle tilstanden til rommene, og helsen til beboere. Videre, på grunn av ikke tette konstruksjoner blir også husets varmekostnader betydelig høyere.

Problemet forsterkes i virkeligheten også av at fuktighetsskadene blir først synlige først når den vanlige garantiperioden (2 år) er utløpt. Reparasjoner av skader forårsaket av utilstrekkelig lufttetthet er  vanligvis svært arbeidskrevende og kostbare. Som regel er det nødvendig å åpne utvendige konstruksjoner, reparere de skadede delene, tette konstruksjonen på nytt, og gjenopprette overflaten.

Det å oppnå lufttetthet i et moderne hus er en av de primære oppgavene, som kundene fortsatt ikke verdsetter i tilstrekkelig grad, og derfor ser man stadig hus under oppføring, hvor man ikke tar seg av denne tematikken på en gjennomtenkt måte.

Lufttetthet må planlegges allerede i prosjekteringsfasen

For å sikre lufttetthet i husets utvendige konstruksjoner er det nødvendig å tenke på det allerede i prosjekteringsfasen, og vurdere én-og-én aktuelle løsninger i forskjellige knytesteder for å finne fungerende løsninger, som lar seg gjennomføre. I fleste tilfeller er det nødvendig å kartlegge og planlegge aktuelle arbeidsfaser og påse, at disse blir utført rettidig under arbeidsprosessen.

Hvis nødvendige tiltak for å oppnå konstruksjonens lufttetthet ikke tenkes gjennom og fullføres i tide, blir det ofte umulig å oppnå senere, eller arbeid blir betydelig dyrere.

Sikring av lufttetthet skal være garantert for husets hele levetid, og dermed skal den valgte løsningen være prosjektert og fullført slik at den fungerer over tid, og ikke bare på øyeblikket av ferdigstillelse av huset.

Finnlog satser kraftig på lufttetthet ved bygging av hus, og har utviklet fungerende løsninger. Målinger av luftlekkasjetall utført hos hus fra Finnlog har gitt betydelig bedre resultater enn påkrevd.

Hva skal man fokusere på?

For å sikre lufttetthet bør man anvende fungerende tettingsmidler, som er motstandsdyktige mot aldring. Mer kritiske og viktige steder, som krever tetting er knyttet til perimeterne til vinduer og dører, hjørner i utvendige konstruksjoner og knytesteder.

Ved bruk av forskjellige isolasjonstape skal man sikre at underlagene er rene for støv og smuss, og underlagene skal ved behov også behandles med primer for å oppnå fungerende vedheft. Når man anvender isolasjonstape skal det brukes egnede spader eller ruller for å presse eller gni, noe som sikrer riktig kontakt mellom tape og underlag. Ved tetting av gjennomføringer er det en god idé å bruke  tilsvarende mansjetter og egnede mastikker.

Tettingsmaterialer av høyere kvalitet kan også brukes ved -10 graders kulde, og det finnes ingen hindringer til å utføre arbeid riktig.

Et lufttett hus sikrer langsiktig helse for huset!