Hos hvert hus er man nødvendig til å foreta en rekke viktige valg. Valget av vinduer en av de viktige valgene. Hva bør man vite om valg av vinduer og hva bør hver kunde ta hensyn til?

Vinduer skal bringe naturlig lys i rommene, by på utsikt, og gjøre husets eksteriør og arkitektur mer spennende, i tillegg skal de muliggjøre praktisk bruk av vinduer og god varmeisolasjon.

Hvordan skal man i lys av ovennevnte finne passende vinduer?

Det er fornuftig å starte med valg av vindustype.

Tysk vindu
Den mest utbredte vindustypen er tysk vindu, som byr på svært praktisk bruk. Et vindu av tysk type har enkel ramme, og vanligvis to- eller trelags glasspakke, det er innadslående og utstyrt med vipp/drei stillinger.

Tysk vindustype gjør det enkelt å åpne vinduer, holde i luftestilling, samt rengjøre lettvint, i og med at vinduet åpnes innover og vindusflatene er lett tilgjengelige.

Finsk vindu
Vinduer av finsk type har to separate rammer, hvor i den indre rammen er vanligvis tolags glasspakke, og i den utvendige enkel eller dobbel glasspakke. Åpningen av begge rammene er innadslående, rammene er koblet ti hverandre, som muliggjør halvveis åpning. Sammenkoblingen av rammene kan også åpnes, men dette brukes fremfor alt ved vask – rengjøring av vinduer, siden det er litt ukomfortabelt.

Fordelen med finsk vindu er god varmeisolasjon.

Dansk vindu
Danske vinduer har enkel ramme og to- eller trelags glasspakke, de er utadslående, enten på side, vipp- eller dreiestilling.

Dansk vindu er egnet i steder hvor åpningen innover er forhindret eller lite komfortabelt. Der er ikke anbefalt å holde et vindu av dansk type åpent når man forlater hjemmet, fordi regnvann kan havne i rommet gjennom vinduet som står i utadvendt vippe-luftestilling.

 

 

Vindusmateriale
Trevinduer er best egnede for laftehus, og alle andre alternativer som PVC og aluminium eller tre/aluminiumvinduer er heller fremmede for naturlige trebygninger.

 

 

Vinduenes glasspakker
I dag er trelags glasspakker blitt nærmest en standard, hvor rommet mellom glassene fylles med argon, eller med kryptongass, som gir enda bedre varmeisolasjon.

Stadig mer brukes ved glasspakker også mellomprofiler i PVC eller komposittmateriale, som hjelper å forebygge kondensat på vinduenes nedre kant.

 

I dag anses et vindu med en varmeledningsevne i nærheten av U=1 W/(m2K) å være svært god.

 

Valg av vindu
Valget av vinduer som passer for huset er i tillegg til ovennevnte også avhengig av reelt behov for hvordan vinduene skal åpnes, og om det i det hele tatt er nødvendig at alle vinduer kan åpnes? I en enebolig er det vanligvis ikke direkte nødvendig at alle vinduer kan åpnes, og det er en viktig mulighet for kostnadsbesparing, som man bør benytte. Men det lønner seg å ha minst ett vindu som kan åpnes i hvert rom.