FINNE EN PASSENDE LØSNING
I samarbeid med teamet til Finnlog fastsettes det gulvplan og arkitektonisk løsning for fremtidens hjem, som oppfyller dine behov og ønsker. Deretter utarbeides det priskalkulasjon og settes sammen budsjett.

INNGÅELSE AV AVTALE
Dersom budsjettet passer inngår man en avtale mellom partene, hvor man fastsetter blant annet både videre aktiviteter og  tidsplan. Finnlog kan i henhold til dine ønsker tilby både “nøkkelferdig” løsning, eller kun oppføre en husstamme. Alt dette avhengig av hvor mye du ønsker å delta  i byggeprosessen.

UTARBEIDELSE AV PROSJEKT
Etter inngåelse av avtale starter man prosjekteringsarbeid, som omfatter tegninger av arkitektoniske og spesialdeler, forhåndsprosjekt og energimerke.

FORBEREDELSER FOR BYGGETILLATELSE
Før man setter i gang med bygging av hus er det nødvendig å søke om byggetillatelse fra lokale myndigheter. Finnlog tar seg av utarbeidelse av nødvendige materialer som kreves for byggetillatelse.

PRODUKSJON AV HUSETS DETALJER
Når alle forberedelser er fullført, og lokale myndigheter har utstedt byggetillatelse, sendes husbestillingen til fabrikken, hvor man produserer tømmerstokkene. I tillegg bestiller man og setter sammen alle andre nødvendige materialer.

OPPFØRING
Når alle detaljer er klare er det tid til å starte byggearbeid, som utføres i henhold til dette som er avtalt i kontrakten.