Husets byggeprosess er i dag skjult i fabrikkene, og dette i større grad enn noensinne. Hver dag ruller lastebiler med forskjellige prefabrikkerte detaljer, elementer og materialer ut av fabrikker, og tar veien mot byggeplasser. Produksjon og utarbeidelse av materialer har blitt stadig mer nøyaktig og av høyere kvalitet, og husenes produksjonsprosess har blitt raskere.

Et fabrikkhus kan stort sett kalles alle hus, hvor huskroppen oppføres av fabrikkproduserte detaljer, elementer eller moduler.

Laminerte laftehus fra Finnlog er også prefabrikkerte hus, fordi største delen av huskroppens konstruksjoner (inkl. vegger i laminert tømmer) produseres under fabrikkforhold. Med denne prosessen sikrer man høy kvalitet av hovedkonstruksjoner, og i tillegg også byggehastighet.

Forberedelses- og produksjonsprosessen av fabrikkproduserte materialer foregår under stadig kvalitetskontroll og den er også svært automatisert. Dette er den største fordelen med prefabrikkerte hus.

Prefabrikkerte hus blir stadig mer som en skreddersydd dress!

Et prefabrikkert hus betyr ikke lenger et husutvalg med enkelte typiske husprosjekter, som er “satt i stein”, men i de fleste tilfeller blir huset preget av den som skal være eieren. Moderne prefabrikkerte kjennetegnes av fleksibilitet og alternativer til å foreta forskjellige endringer hos standard prosjekter, eller mulighet til å bruke et individuelt prosjekt.

Derfor forsvinner etterhvert begrepet standard prosjekt, fordi mesteparten av fullførte hus kan i utgangspunktet være oppført i henhold til et standard prosjekt, men i virkeligheten kjenner man kanskje ikke igjen den opprinnelige versjonen. Det finnes selvfølgelig enkelte teknologiske begrensninger, men vanligvis forhindrer disse ikke realiseringen av kundens ideer og ønsker.

Som resultat har prefabrikkerte hus en banebrytende rolle i busbyggingen, ved å vise hvordan produktutvikling og innovative løsninger utviklet og implementert ved prefabrikkerte hus gjør det mulig å oppnå en bedre byggekvalitet og -hastighet.

Dette betyr imidlertid at forberedende styringsprosess og ingeniørtekniske kunnskaper og erfaringer blir stadig viktigere. Prosjektering av hus, forhåndskalkulasjoner og utarbeidelse av tekniske løsninger krever fagfolk som kjenner detaljert muligheter og alternativer i sammenheng med prefabrikkerte hus. Finnlog har satset kraftig på opplæring av egne ansatte, og dette gjør det mulig for oss å assistere kunden ved hvert skritt, og komme sammen raskere til en beste løsning.

Ved å bygge et Finnlog hus er veien til eget hjem nøye gjennomtenkt, kontrollert og rask!