Hvert byggeprosjekt omfatter en betydelig mengde byggedokumentasjon. Den største hensikten med å samle inn prosjektdokumentasjon og fullførelsesdokumentasjon fra byggefasen er å bevise at bygget eller anlegget er blitt oppført forsvarlig og i samsvar med prosjektet. Dette lovpålagte kravet kan virke som byråkratisk og ubehagelig, men det er uten tvil nødvendig for å sikre bygningsmessig sikkerhet og trygghet.

Kundens oppgave er å sikre innsamling og oppbevaring av byggedokumentasjon fra byggefasen. Bygningsmessig dokumentasjon som samles inn er nødvendig for å søke brukstillatelse.

Dokumentasjon som samles inn kan generelt deles som følgende:

– Byggeprosjekt og tilhørende beskrivelse

Disse dokumentene utarbeides før oppstart av byggearbeid og spesifiseres ved behov både når man søker om byggetillatelse og under byggeprosessen.

Det er viktig å påse at eventuelle endringer i byggefasen, som fremfor alt er knyttet til endringer hos husets utseende eller bærende strukturer blir også justert i prosjektdokumentasjonen. Ved fullførelse av byggeprosjekt skal man også ha prosjektdokumentasjon som tilsvarer den faktiske situasjonen.

– Fullførelsesdokumentasjon fra byggefasen

Fullførelsesdokumenter er alle byggedokumenter som er lovpålagte for å dokumentere utført byggearbeid og for å bevise overholdelse av gjeldende krav.

Disse dokumenter er markering av bygget på tomten, utførelsestegning for fundament, loggbok for byggearbeid, godkjennelser for dekket arbeid, trykksprøver, overleveringsprotokoller av mellomliggende arbeidsfaser, utførelsestegninger for kommunikasjoner på tomten, rapporter fra byggemøter osv.

Fullførelsesdokumentasjon omfatter også dokumentasjon som beviser de anvendte byggematerialenes overensstemmelse og kvalitet, vedlikeholds- og bruksanvisninger for materialer og utstyr.

En egen del av fullførelsesdokumenter er alt som er knyttet til strøm- og brannsikkerhet, som revisjon av elektrisk anlegg, elektroteknisk kontrollrapport, overleveringsrapport av skorstein og de anvendte materialenes samsvarssertifikater osv.

Avhengig av prosjektet kan listen over dokumenter som skal samles inn variere. En helhetlig liste over dokumenter som skal samles inn finnes på hjemmesidene til lokale myndigheter under avsnittet som handler om innhenting av brukstillatelse.

For kunden er det viktig å sørge for at byggeentreprenøren starter å utarbeide og innlevere bygningsmessig fullførelsesdokumentasjon med en gang etter å ha startet byggearbeid på byggeplassen, det er kun på denne måten man kan sikre riktige opplysninger og forsvarlig kontroll over utført arbeid.

– Serviceavtaler

Kunde / eier må før søknad om brukstillatelse inngå også serviceavtaler for avfallshåndtering, strøm, vann og kloakk, IT og eventuelt med andre tjenesteleverandører.