Det å komme til byggefasen gir hjertebank til enhver husbygger. Igangsetting av byggearbeid er et øyeblikk etter en lang planleggings- og forberedelsesprosess når ting blir virkelige på byggeplassen, og man kan se resultatet av arbeid med egne øyne og berøre med egne hender.

Hva er de viktigste oppgavene som hver huseier skal utføre i byggefasen?

 1. Forberedende aktiviteter og rask respons ved problemløsning i byggefasen.

Den viktigste oppgaven eieren må ta seg av er å sikre eller ordne tilgang til byggeplassen, lagringsplass for byggematerialer, eventuelt fjerning av trær som står i veien, samt ordne strøm- og vannforsyning i byggefasen. Eieren kan selvfølgelig delegere disse aktivitetene til byggeentreprenøren, men eierens deltagelse i denne prosessen er imidlertid nødvendig og uunngåelig, i og med eieren foretar beslutninger eller inngår kontrakter.

En ting er sikkert i byggebransjen – det forekommer alltid uforutsigbarheter i byggeprosessen og ikke alt går som planlagt i begynnelsen. Dermed kan det hende at kunden/eieren er nødt til å treffe raske avgjørelser også i byggefasen. For eksempel kan det vise seg at på grunn av jordforholdene må den planlagte fundamentløsningen endres. For å unngå uventede situasjoner i sammenheng med fundamentering anbefaler Finnlog å bestille en geologisk undersøkelse av tomten. Dette er den grunnleggende undersøkelse som bidrar til å redusere farer for kunden. I tillegg kan det forekomme feil i prosjektet i situasjoner hvor plasseringen av kommunikasjoner langs tomtegrensen ikke stemmer helt på tegninger og i virkeligheten, eller man ønsker å endre prosjektet. Enhver kunde kan bli utsatt for alle disse og eventuelt mange andre problemer i byggefasen av eget hus.

2. Eiertilsyn av byggearbeid.

Hver kunde må tenkte gjennom hvordan man skal utføre tilsyn av byggearbeid, om man gjør det selv eller bestiller tilsvarende tjeneste. Den viktigste oppgaven av eiertilsyn er å sikre bygget oppføres i henhold til prosjektet, og derfor er prosjektets kvalitet viktig.

Jo grundigere byggeprosjekt, jo enklere er det for partene å lik forståelse av innholdet i arbeidene som skal utføres og kvalitet, samt kontrollere hvordan arbeid utføres. Eiertilsynet til hvert hus starter med høykvalitets prosjekt, og enhver kunder forstår det i byggefasen.

Tilsynet skal være av forebyggende natur, hvis mulig. Det anbefales å bli enig i en tidlig fase om arbeidets kvalitet og løsninger, som ikke er nøyaktig spesifisert i prosjektet, samt utføre foreløpig inspeksjon tidlig i hver arbeidsfase for å kunne reagere umiddelbart ved eventuelle mangler, og redusere mulige endringer eller tilleggsarbeid til et minimum.

3. Gjennomgang og overlevering av arbeid / arbeidsfaser.

Byggeprosessen omfatter gradvis gjennomgang og godkjenning / overlevering av utført arbeid og mellomliggende faser. Dette skal gjøres både for gjennomgang og godkjenning av dekket arbeid og annet arbeid. Ved gjennomgang av arbeidsfaser er viktig at arbeidsomfang og kvalitet er klare for begge partene, noe som man tar utgangspunkt i.

Mange kunder bruker en tilnærmingsmåte hvor i tilfelle av en mindre mangel i avtalt arbeidsomfang (for eksempel 2-3% av omfanget) gir man ikke godkjenning for hele fasen, noe som ofte fører til oppløsning av samarbeid mellom partene. En bedre fungerende løsning er man gir godkjenning til riktig utført arbeid, og arbeid med mangler overlates til neste gjennomgang og godkjenning etter utbedringer.