En riktig byggekontrakt er viktig både for kunde og byggeentreprenør. For å sikre et smidig og velfungerende samarbeid mellom partene under den lange byggeperioden er det nødvendig å satse på forhandlinger før inngåelse og utferdigelse av en forsvarlig byggeavtale. Samarbeid betyr, fremfor alt, en felles forståelse av hva og hvordan nøyaktig man bygger. Hvordan oppnår man godt samarbeid?

Forhandlinger om innholdet i pristilbudet

Kunden får første innholdsmessig kontakt med byggeentreprenøren fra prisforespørselsfasen. Dette er en svært viktig fase, hvor kunden legger frem inngangsinformasjon med prosjektet, og byggeentreprenøren bruker dette som grunnlag for å utarbeide et pristilbud. Kunden skal selv finne ut om pristilbudet oppfyller kundens ønsker og behov.

Anbefalinger etter å ha mottatt pristilbud fra byggeentreprenøren:

  • Se gjennom mottatt pristilbud, og skriv ned spørsmål-kommentarer, som oppstår under gjennomgangen av tilbudet.
  • Be byggeentreprenøren om et møte for å se sammen gjennom pristilbudet linje for linje.
  • Be byggeentreprenøren å forklare alle linjer i pristilbudet, og spesifisere hva er inkludert i dette, samt be informasjon om byggeprosessen.
  • Informasjon som får på møtet skal protokollføres skriftlig, eller be byggeentreprenøren om å levere et oppdatert pristilbud med alle skriftlige justeringer.

Man unnlater ofte disse enkle handlingene, fordi man forutsetter, at byggeentreprenøren vet selv bedre, eller fordi det ikke finnes nok tid for forklaringer og justeringer.

I virkeligheten er denne fasen oftest avgjørende og viktig for fremtidens samarbeid. Klarheten, hva er inkludert i pristilbudet og hva ikke bidrar til arbeidsro i byggefasen, og kvalitet på byggearbeid. Formålet bør være at kunde og byggeentreprenør har mest mulig lik forståelse for pristilbudets innhold.

Forhandlinger før inngåelse av kontrakt

Under forhandlinger før inngåelse av kontrakt går man som regel nok en gang grundig gjennom både byggeprosjekt og pristilbud, og spesifiserer med behov arbeidsinnhold, priser, eller andre vilkår i flere runder med forhandlinger.

Men hovedfokus på forhandlingene før inngåelse av kontrakt er på å se gjennom og justere utkastet av byggeavtalen.

Anbefalinger:

  • Det er oftest byggeentreprenøren som leverer foreløpig utkast av kontrakten, men også kunden kan foreslå dette.
  • Det opprinnelige utkastet av avtalen inneholder ofte noen vilkår som ikke passer til den andre parten, men man bør ikke la seg skremme av dette og overreagere. Under forhandlingene kommer man som regel frem til en løsning som passer til begge partene.
  • Under forhandlinger før inngåelse av kontrakt bør man også legge fokus på arbeidsopplegget mellom partene, og be også at byggeentreprenøren fastsetter med avtalen en bestemt kontaktperson, som kan kontaktes løpende under byggeprosessen dersom eventuelle problemer oppstår og for å finne en løsning.
  • Bruk også tid på forhandlingene for å sikre byggekvalitet, og finn ut hvordan byggeentreprenøren har planlagt å sikre arbeidskvalitet.  Ved behov fastsett også med nøyaktige vilkår for kontroll av kvalitet på byggearbeid.
  • Gi deg selv nok tid for å se gjennom utkast av avtalen og vedlegg. Hvis noe er fortsatt uklart, be om avklaring og fastsett dette eventuelt i avtale eller i avtalens vedlegg.