Hvis man har kommet så langt, at man har funnet husprosjekt, enten blant standard prosjekter, eller har bestilt et spesialprosjekt, skal man fortsette med en av de viktigste fasene – å be om prisforespørsel for husets byggearbeid.  Hvordan gjør man det, slik at pristilbudet blir mest mulig pålitelig, og at byggekostnadene ikke endrer seg betydelig under utførelse av arbeid?

Forarbeid før prisforespørsel

En prisforespørsel krever forarbeid og gjennomtenking. I denne fasen får man mye hjelp av godt gjennomtenkt og formulert prosjektdokumentasjon. De fleste byggeentreprenørene kan utarbeide et pålitelig pristilbud kun for er prosjekt på hovednivå.

Prosjektdokumentasjon på foreløpig prosjekt-nivå som er vanlig hos eneboliger er som regel for generelt, og dekker ikke alle alternativer og løsninger som påvirker byggekostnader. Derfor, hvis man sender en prisforespørsel basert på foreløpig prosjekt, har byggeentreprenørene en tendens til å levere enten et tilbud med forenklet løsning, eller unnlate en del arbeid, fordi det finnes ikke nødvendige krav eller løsninger for disse i prosjektet. Resultatet er en situasjon hvor kunden får generelt et mer gunstig pristilbud, men alt i alt mangler denne prisen enten en del arbeid eller de er ikke i samsvar med ønsker løsning, og i byggefasen er kunden nødt til å betale ekstra.

I tillegg til prosjektet finnes det også en rekke andre alternativer, som er knyttet til arbeidsopplegg og kostnader.

Derfor når man ber om et pristilbud bør man i tillegg til prosjektet også legge ved et følgebrev, og kanskje også en pristabell eller pristabellens struktur.

 

Følgebrev for prisforespørsel

Tanken bak følgebrevet for prisforespørsel er å spesifisere mer nøyaktig arbeidsomfang og andre byggingsrelaterte forhold. For eksempel, i noen tilfeller ønsker kun tilbud på et råhus, og kunden vil utføre en del arbeid på egen hånd.

Derfor kan man i følgebrevet redegjøre for arbeid eller deler av arbeid, som man trenger pristilbud for. I tillegg spesifiserer man i følgebrevet f. eks. kravene for kvalitet på byggearbeid, tidsmessig planlegging, og ønsket overleveringstidspunkt. I tillegg spesifiserer man ofte også hvem dekker kostnader for strøm- og vannforsyning under byggeperioden, om dette er omfattet av byggearbeid, eller om kunden skal ta seg av dette, og mye mer.

Følgebrevet kan selvfølgelig også brukes for å spesifisere prosjekter på foreløpig prosjekt-nivå, hvor man redegjør mer detaljert for arbeidsbeskrivelser og krav, for eksempel hvis byggeprosjektet ikke gjenspeiler dette, er på et altfor generelt nivå.

 

 

Pristilbudstabell

Hensikten med pristilbudstabellen er å kunne sammenligne mottatte tilbud mer enklere. Hvis man ber byggeentreprenøren om å fremlegge pristilbud med en bestemt struktur for arbeidsoppgaver, er det senere mye enklere å sammenligne ulike tilbud, og ta en avgjørelse for å velge beste leverandør.