For å bygge et godt gjennomtenkt hus av høy kvalitet er det nødvendig å ha et høykvalitets byggeprosjekt. Prosjekt er et grunnlagsdokument, som hele byggingen er basert på, og vanligvis blir også alle kunder klare over betydningen av dette gradvis under byggeprosessen. Prosjektkvaliteten har avgjørende betydning for kvaliteten på huset som bygges, samt for byggekostnader.

Prosjekteringskriterier

Det første er å søke prosjekteringsvilkår for den aktuelle tomten hos lokale myndigheter. Før utstedelse av prosjekteringsvilkår vil lokale myndigheter normalt se plan og utvendig utseende av huset som skal bygges på tomten, eller visjon, samt planlagt plassering på tomten, dermed lønner det seg å tenke gjennom dette på forhånd, og ha utarbeidet husets foreløpige skisseløsning.

Med prosjekteringsvilkår fastsetter lokale myndigheter visse restriktive begrensninger for byggevirksomhet på den aktuelle tomten, som for eksempel: byggeområde på tomten, antall bygninger, prosentandel av bygninger på tomten, husets maksimale høyde, og for eksempel også hovedmateriale som brukes på fasaden.

På grunnlag av prosjekteringsvilkår kan man sette i gang prosjektering av huset og utarbeiding av byggeprosjekt.

 

Husprosjekt

Husets prosjekteringsfase bør startes ved å utarbeide en “opprinnelig prosjekteringsoppgave”. Dette merkelige ordparet betyr ingenting annet enn en liste over alle ønsker og valg, som man ønsker å se i eget hus. For eksempel gir man i den opprinnelige prosjekteringsoppgaven en oversikt over planlagte rom, deres størrelser, og eventuell plassering på forskjellige etasjer, materialealternativer, ønsker om funksjonalitet, og mye mer.

I dag finnes det hovedsakelig to forskjellige løsninger for å komme frem til et husprosjekt: et standard prosjekt og et spesialprosjekt. Utarbeidingen av en utgangsoppgave lønner seg for begge av disse, men mer nytte av dette har man sikkert i tilfelle av et spesialprosjekt.

 

Standard prosjekt

Fordelen med et standard prosjekt er muligheten til å se umiddelbart en gjennomtenkt romløsning og husets utvendige utseende, og dermed velge et prosjekt som matcher best med dine behov. I tillegg er det i tilfelle av mest utbredte standard prosjekter mulig å se disse hus i virkeligheten, kanskje også for å få en bedre oppfatning av husets utvendige dimensjoner i virkeligheten. Selv om, for åpenbare årsaker grunner, det ikke finnes mange som slipper inn fremmede for å kikke på huset, kan man se husets utvendige karakter hvis man kjører eller spaserer forbi tomten.
De fleste husprodusentene har et bredt utvalg av standard prosjekter, og deres variasjoner, som krever som regel mer arbeid av den som interessert i å bygge hus for å finne den som passer best blant de mange alternativene. I tilfelle av et standard prosjekt bør man ikke bekymre seg for at det ikke er mulig å endre noe ved prosjektet, som regel er mindre eller middels store endringer alltid mulige, som gjør alternativene blant standard prosjekter enda større.

 

Spesialprosjekt

Hovedformålet med et spesialprosjekt er å skape eget hjem nøyaktig med tanke på deg behovene til selv og din familie. Dette er akkurat som å bestille en skreddersydd dress, man bør vite hvilken stil, hvilket materiale og hvilken funksjonalitet man har behov for. Ved prosjektering av husets er det en arkitekt man skal engasjere i stedet for en skredder. Arkitekten henter opprinnelig prosjekteringsoppgave fra kunden, og utvider den med senere informasjon fra møter med kunden, noe som danner grunnlag til en opprinnelig visjon.

Prosjektering av et hus med spesialprosjekt er en lang prosess, som fortsetter å vokse og utvikle seg gradvis gjennom forskjellige versjoner, og tar til slutt en form av et godt gjennomtenkt og unikt prosjekt.