Som fase to i et husprosjekt må man finne ut foreløpig og omtrentlig kostnad for bygging av huset. Dette beløpet er det fremfor alt nødvendig å vite for å kunne vurdere egne eksisterende finansielle muligheter, og eventuelt behov for å engasjere huslån. Banken vil også se tilbudet for bygging av hus for å sikre at ved  innvilgning av lån blir husprosjektet fullført til avtalt frist.

pris på m2
Dagens mest utbredte måte på å få oversikt over husets omtrentlige kostnad er gjennom pris på m2. For tiden kan man for eksempel kan i gjennomsnittet regne med 1500-1700 euro/m2 for et “nøkkelferdig” hus. Det vil si at for eksempel for et hus på 150 m2 blir investeringen: 225.000 – 255.000 euro.

Denne forenklede beregningen er ikke alltid tilstrekkelig nøyaktig, og dermed er det mer fornuftig for enhver person som vil bygge et hus foreta et mer grundig forarbeid for å spesifisere flere alternativer og løsninger.

Fase 2 – Husets omtrentlige kostnad
Byggeselskaper blir ofte bedt om pristilbud basert på omtrentlig størrelse av huset. Dette betyr at man har ikke kartlagt sine egne ønsker. Ved bygging av hus finnes mange forskjellige muligheter og alternativer, og i og med alle disse faktorene påvirker husets pris, bør man også foreta et eget valg på forhånd.

Hva bør man minst tenke gjennom før man sender inn prisforespørsel, og hvilke alternativer bør man spesifisere for å få et mer nøyaktig tilbud enn basert på m2?

Husets form, antall etasjer, husets arkitektur og størrelse.
Jo mer innviklet er husets oppbygging, jo høyere blir vanligvis husets byggekostnader. Et enetasjes hus er alltid mer dyrt, enn et hus på 1,5 eller 2 etasjer. Carporter, garasjer, uthus, terrasser, balkonger som hører til huset øker eller påvirker betydelig byggeprisen. Husets størrelse er oftest avhengig av antallet familiemedlemmer, eventuelle hobbyer og familiens spesialønsker.

Den enkleste måten er å bruke standard husprosjekter for å foreta et preliminært valg, som kan senere utvikles og suppleres videre i samarbeid med husprodusentens designer i henhold til kundens ønsker.

I tillegg bør man for hvert hus også ta i betraktning aktuell tomt, hvordan huset kan plasseres på tomten, hvilken fasade er på hovedsiden, hvilken privat bakgård man ønsker, og alt dette skal allerede tas i betraktning når man bestemmer husets utvendige utseende.

Taktekking.
Levetiden til husets taktekking er vanligvis knyttet til prisen på materiale. Skikkelige tak av betongstein varer for eksempel i 100 år, og byr på stillhet også på en regnværsdag. Dessuten, det lønner seg å vurdere også husets beliggenhet (for eksempel trær som vokser i nærheten, blader, nåler og kvister som havner på taket) og eventuelle vedlikeholdskostnader for rengjøring av taket, noe som også kan hjelpe å foreta valget, slik at taket krever mindre vedlikehold, eller at det er mer lettvint.

Størrelse og åpning av husets vinduer.
Ved moderne hus har det blitt vanlig at man bruker store glassfelt på sørsiden, samtidig lønner det seg ikke å ha alle vinder med mulighet for åpning. En generell anbefaling kan være at det finnes et vindu på hvert rom som kan åpnes, dette bidrar til å spare på prisen av vinduer.

Varmeløsning.
En praktisk og automatisk varmeløsing er dyrere. Mer utbredt er vannbåren gulvvarme eller varmeovner basert på jordvarme eller luft/vann-varmepumpe. Det vil også være nyttig å bestemme umiddelbart om man også vil ha ytterligere peis- eller ovnsvarme, som avlaster hovedvarmesystemets belastning, og byr også på emosjonell  varme i form av ild i peisen eller ovnens varmevegg.

Interiør og sanitærteknikk.
I husets interiør er det mulig å bruke forskjellige materialer og produkter i forskjellige prisklasser. Bare prisen på én enkel innerdør kan variere 3 – 4 ganger avhengig   av ønsket kvalitet og overflatebehandling.  Man bør tenke gjennom for seg selv, hvilke materialer og produkter i hvilken prisklasse man vil bruke.

Alt i alt er det verdt å tenke gjennom og skrive ned egne ønsker om huset på denne måten. Med disse ønsker og spesifikasjoner kan man gå til husprodusenten og drøfte nærmere alle alternativer knyttet til bygging av huset. Deretter sender vi et preliminært pristilbud. Man må ikke bekymre seg for at alle ønsker skal være umiddelbart inkludert i pristilbudet. Der er alltid mulig å spesifisere tilbudet, og foreta endringer ved behov.