Jo større planer, jo vanskeligere er det vanligvis å komme i gang med det. Bygging av hus virker for de fleste i begynnelsen som et uforståelig og altfor komplisert oppdrag. Det finnes mange mennesker som ønsker et hus bygget etter egne ønsker, men er redde for mye uvitenhet og at gjennomføring av planene er for innviklet, dermed utsetter de byggeplanene stadig.

Hvordan skal man sette i gang med bygging av hus, slik at alle nødvendige handlinger og ærender blir ivaretatt? La oss se nærmere på disse emner.

Handlings- og ærendeplan

Jo mer innviklet virker oppgaven, jo viktigere er det lage en tydelig og spesifikk plan, hvor alt viktig er forklart trinnvis. Dette klassiske arbeidsprinsippet fra prosjektledelse hjelper også alle husbyggere, som bil gjennomføre sitt store prosjekt.

Handlings- og ærendeplanen er innholdsmessig en liste over alle handlinger og ærender som skal fullføres. En del av arbeid kan gjøres samtidig, en del krever foregående fullføring av bestemte oppgaver.

Men handlingsplanen er innviklet på grunn av faktumet at man må foreta mange valg og beslutninger, og skaffe ytterligere informasjon for å kunne gjøre dette. Mange husbyggere dropper å skaffe informasjon og fullføre nødvendig forarbeid for viktige beslutninger, enten på grunn av uvitenhet eller hastverk, og dette kan senere by på problemer.

La oss drøfte litt nærmere alt som er nødvendig for å første trinn for å bygge et eget hus.

Fase 1 – Valg av tomt

Det første og absolutt det viktigste er å ordne finansiering av husbyggingsprosjektet. For dette skal man først klarlegge omtrentlig investeringsbeløp, eller kort sagt hvor mye det koster å skaffe en tomt og bygge et hus. Som et første skritt, la oss se på valg av tomten og beslektede emner, som skal avklares, da disse påvirker ofte både byggekostnader og etterfølgende kostnader.

Ved valg av tomten skal følgende avklares på forhånd:

° Er alle nødvendige tilknytninger (vann, avløp, strøm) inkludert i prisen på tomten, og hvis ikke, hvor mye koster det å etablere disse, og tilknytning? Er for eksempel strømforsyningen i tilknytningsstedet tilstrekkelig for ønsket varmeløsning, eller krever huset en større hovedsikring, som medfører ytterligere utgifter.

° Tomtens avstand fra arbeidssted, skole, sentrum og tilgangsveiens tilstand. Trenger man å investere i bygging av veien for å få tilgang til tomten eller til huset på tomten? Kostnadene ved bygging på en tomt som ligger lengre unna fra sentrum er ofte høyere. Hva blir transportkostnadene hvis man reiser daglig fra tomten på jobb i sentrum, og tilbake?

° Hva er eiendommens markedsverdi i denne regionen. Hvis man bygger lengre unna fra større sentre hender det ofte at eiendommens virkelige markedsverdi er mindre enn husets byggekostnader.

° Eventuelle kostnader knyttet til bygging av fundament og nettverk på selve tomten. Avhengig av nødvendig høyde på tilknytningsstedet ved etablering av en tyngdekraftbasert avløpsledning kan det være aktuelt med ytterligere jord- og byggearbeid, som medfører også tilleggskostnader.

° Tomtens byggebegrensninger eller -vilkår. Alltid før kjøp av tomten bør man også avklare tillatt(e) byggehøyde(r) og byggeområde på tomten, samt sikre at de er egnet for det planlagte huset. Denne informasjonen kan få fra selgeren av tomten, hvis det foreligger prosjekteringsbetingelser, eller kontakte de lokale myndighetene.

° Ved valg av tomten skal man også sikre at det handler om en tomt beregnet for boligbygging, slik at eventuelle servitutter eller andre begrensninger ikke forhindrer ønsket bruk av tomten.