Flere myter følger med laftehus, noe som trenger avklaring om og om igjen. La oss se på 3 mest utbredte myter, som skaper forvirrelse.

Myte nr. 1: Laftehus puster og trenger ikke ventilasjon.

Uttrykket at byggematerialene puster er misvisende, noe som kan forstås som at det skjer luftsirkulasjon gjennom materialet. I tilfelle av laftehus hører man noen ganger meninger om at husets luftsirkulasjon foregår for eksempel gjennom lafteveggen, og dermed trenger man ikke å tenke på luftvekslingen i rommene.

Trevirket kan binde fuktighet, og dermed muliggjør det å utjevne fuktigheten i rommene. Ved høyere luftfuktighet binder trevirket mer fuktighet, og ved lavere luftfuktighet gir luftfuktighet tilbake til rommet. Denne egenskapen til å justere luftfuktighet kalles misledende   “pusting”, noe som gir mye plass til forvirring og misforståelser. Laftehusets egenskap til å stadig justere rommenes fuktighetsnivå, og på denne måten utjevne fuktighetssvingninger skaper et behagelig mikroklima i rommene, og er definitivt en av fordelene med laftehus.

Laftehus som ethvert annet hus trenger separat luftveksling, og heller ikke må glemmes hos laftehus.
Myte nr. 2: Tømmerstokkene i nye laftehus synker betydelig, noe som skaper gjennom år mange kuldebroer eller steder hvor vinden starter å blåse gjennom.

Hvis laftehuset er riktig prosjektert og oppført, har man tatt hensyn til synking av tømmerstokkene (synking er konstruksjonsmessig medregnet), og dette foregår jevnt og skaper ingen betydelige problemer med vegger. Synking er fremfor alt knyttet til reduksjon av kapasitet på grunn av tørking av trevirke, som i tilfelle av en massiv vegg i heltømmer kan være ca. 3-4 cm/m. Nøkkelordet her fuktighetsinnholdet i brukt trevirke. Jo høyere er fuktigheten i brukte tømmerstokker, jo større påfølgende synking kan man forvente.

I tilfelle av laftehus i limtre synker tømmerstokkene betydelig mindre, bare ca. 1 cm/m.

Som alle andre hus krever også laftehus gjennomgang og tilpasning fra tid til tid, men hvis huset ble oppført ved bruk av godt tørket trevirke og man overholdte alle krav knyttet til bygging av laftehus, oppstår det ikke luftlekkasje i veggene eller andre problemer.

 

Myte nr. 3: Laftehus holder ikke varme.

Når det gjelder laftehus fokuserer man litt for mye på ytterveggenes varmeisolasjon, og gir mindre oppmerksomhet til faktumet at kun ca. 14% av husets varmetap er knyttet til ytterveggene, men det finnes mange andre faktorer som påvirker varmetap i huset, som husets ventilasjon eller luftsirkulasjon i rommene, husets varmeisolasjon, ytterdører og vindusfelt, gulv- og takisolasjon, osv. Derfor er laftehusets varmetap gjennom ytterveggene generelt mindre, og i tillegg kompenseres veggkonstruksjonenes mindre varmeisolasjon med bedre isolerte gulv- og takkonstruksjoner.