Trehus er populære, og de blir bygget stadig oftere. Men hva er de viktigste forskjellene eller likhetene mellom et laftehus i laminert tømmer eller et bindingsverkshus? La oss se litt nærmere på det.

Laftehus i laminert tømmer Bindingsverkshus
Yttervegger De massive tømmerstokkene lages av utvalgte trelameller, som limes sammen slik at treets kjerne er alltid på den ytre overflaten. Slike tømmervegger er mer stabile og har mindre forvrengninger og senkninger, noe som gjør det mulig å sikre god lufttetthet av veggkonstruksjonen. Ytterveggens konstruksjon er et bindingsverk av styrkesortert trevirke, som fylles med isolasjonsmaterialer, og belegges inn- og utvendig med forskjellige sjikt og overflatematerialer.
I konstruksjonen er det viktig å utføre et skikkelig vindsperresjikt utvendig, som beskytter isolasjonen mot gjennomtrenging av vind, og innvendig en forsvarlig vanndampsperre.
Byggehastighet Bygging av fundamentet er avhengig av valgt fundamenttype, og estimert byggetid er ca. 1 måned.
Laftehusets veggkonstruksjon er har praktisk talt ett sjikt, og som regel belegges tømmerveggen ikke med ytterligere materialer.
Derfor går oppføringen av tømmerveggene raskt på byggeplassen. For hele husets byggearbeid bør man regne med ca. 2-3 måneder.
Hvis man legger til tiden som går på innvendig og spesialarbeid i huset (ca. 2-3 måneder), tar oppføringen av hele huset ca. 6-8 måneder.
Byggetiden for fundamentet er ca. 1 måned.
Oppføring og montasje av rammeverket for et bindingsverkshus på byggeplassen tar ca. 1-2 måneder.
Isolering av et bindingsverkshus og belegging av overflater krever litt ekstra byggetid, og samlet oppføringstid for et slikt hus et også ca. 3-4 måneder. I tillegg innvendig arbeid (ca. 2 måneder), som gjør at samlet byggetid er også 6-8 måneder.
Termisk treghet Massive tømmervegger samler og gir ut varme, og dermed regulerer de romtemperaturen i en viss grad. Derfor er peis eller ildsted egnet for laftehus, da disse har en lengre effekt av syklisk oppvarming. Veggene til et bindingsverkshus har nesten ingen termisk treghet, som ved syklisk oppvarming foregår også nedkjøling av huset ned raskere.
Regulering av luftfuktighet og innendørs klima En viktig fordel med tømmerveggene er mulighet til å regulere stadig husets luftfuktighet i en viss grad, ved å vekselvis binde og slippe det. Et laftehus krever absolutt også en ventilasjonsløsning, men på grunn av massive tømmervegger er husets luftfuktighet og innendørs generelt mer stabile, som forhindrer også forekomsten av statisk elektrisitet og dermed støvbevegelse i huset, som gjør at laftehus er et spesielt egnet livsmiljø for allergikere. Veggflatene til et bindingsverkshus regulerer ikke luftfuktigheten på samme måte. Husets innendørs klima er i stor grad påvirket av materialer brukt for overflatebehandling, og av ventilasjonssystemet.
Termisk isolasjon Den lavere termiske isolasjonen til laftehusets tømmervegger kompenseres med tykkere isolasjonssjikt i gulv- og takkonstruksjon, og ved å lage lufttette strukturer. Tykkere isolasjonssjikt som brukes i veggkonstruksjonene til bindingsverkshus gjør det mulig å isolere husets utvendige konstruksjoner mer jevnt, som sikrer generelt bedre varmeisolasjonsegenskaper.
Husets pris Det koster mer å bygge et laftehus av laminert tømmer. Gjennomsnittlig pris for en “nøkkelferdige” løsning er ca. 1300 euro/m2 (pris inkl. MVA) eller litt mer. Pris for et “nøkkelferdig” bindingsverkshus er i gjennomsnittet ca. 1000-1200 euro/m2 (pris inkl. MVA).