Vi vil kunngjøre med glede at Finnlog tredelssettet for laftehus er blitt tildelt EU samsvarserklæring om bruk av CE-merking.

Dette er såkalt “produktpass”, som beviser at laftehusets trekomponenter er kontrollert og oppfyller kravene i EU byggevareforordning 305/2011/EU (Construction Products Regulation – CPR).

Laftehusets tredelssett er definert i forordning om europeisk teknisk bedømmelse 16/0020 (European Technical Assessment – ETA). Europeisk teknisk bedømmelse er teknisk godkjenning, som utstedes i sammenheng med byggeproduktets egnethet til tiltenkt formål. Under prosessen av utstedelse av ETA vurderes bygningens samsvar med gjeldene EU-regelverk, dersom aktuelt byggeprodukt er brukt i bygningen. Formålet er at brukeren av byggeproduktet kan være sikker på at bruken av dette produktet sikrer bygningens overensstemmelse med alle gjeldende krav.

ETA kan innvilges hvis harmoniserte standarder ikke er tilgjengelige. ETA tillater produsentene å markere deres produkter med CE-merking. ETA utstedes dersom noen av følgende betingelser er oppfylt:

1. Ingen relevante harmoniserte standarder gjelder for produktet
2. Standarden har ikke EU-kommisjonens godkjenning
3. EU-kommisjonen anser at standarden kan ikke (ennå) utvikles
4. Produktet er vesentlig forskjellig fra den relevante harmoniserte standarden

I tillegg nylig tildelt CE-merking bekrefter sertifikatene utstedt av Finlands senter for teknisk forskning, VVT, og Russlands senter for byggekvalitet at vårt limtømmer, limtre, fingerskjøtt trelast og konstruksjoner oppfyller strenge krav.

Se her sertifikatene utstedt til Finnlog.