Hvis man sier ordet «laftehus» forestiller de fleste seg gamle gårdsbygninger som er stilt ut på Estlands friluftsmuseum med massive stråtak, som er nærmest skyvet mot bakken, og som kjennetegnes av små vinduer og lave døråpninger. Ved første øyekast virker det som om store glassfelt og laftehus ikke passer sammen.   Utviklingen av laftehus Utviklingen av laftehus har derimot ikke stoppet, og det er ikke lenger et hinder å bruke store glassfelt i laftehus. Produsenter av laftehus i laminert tømmer...

Hvert byggeprosjekt omfatter en betydelig mengde byggedokumentasjon. Den største hensikten med å samle inn prosjektdokumentasjon og fullførelsesdokumentasjon fra byggefasen er å bevise at bygget eller anlegget er blitt oppført forsvarlig og i samsvar med prosjektet. Dette lovpålagte kravet kan virke som byråkratisk og ubehagelig, men det er uten tvil nødvendig for å sikre bygningsmessig sikkerhet og trygghet. Kundens oppgave er å sikre innsamling og oppbevaring av byggedokumentasjon fra byggefasen. Bygningsmessig dokumentasjon som samles inn er nødvendig for å søke brukstillatelse....

Det å komme til byggefasen gir hjertebank til enhver husbygger. Igangsetting av byggearbeid er et øyeblikk etter en lang planleggings- og forberedelsesprosess når ting blir virkelige på byggeplassen, og man kan se resultatet av arbeid med egne øyne og berøre med egne hender. Hva er de viktigste oppgavene som hver huseier skal utføre i byggefasen?  1. Forberedende aktiviteter og rask respons ved problemløsning i byggefasen. Den viktigste oppgaven eieren må ta seg av er å sikre eller ordne tilgang til byggeplassen,...

Byggekontrakt er et basisdokument, som danner grunnlag for utførelse av byggearbeid, og kommunikasjon og samarbeid mellom partene, kunde og byggeentreprenør. Kontrakten bidrar til å sikre at man oppnår ønsket resultat i henhold til avtalte vilkår. Kunden, som generelt lite kjennskap til byggearbeid, er oftest fullstendig enig med en skissert versjon av byggekontrakten, som byggeentreprenøren utarbeider, og foretar ikke mange endringer i den. Men et bedre alternativ er at kunden også ser kontrakten grundig gjennom for å dekke egne viktige krav...

En riktig byggekontrakt er viktig både for kunde og byggeentreprenør. For å sikre et smidig og velfungerende samarbeid mellom partene under den lange byggeperioden er det nødvendig å satse på forhandlinger før inngåelse og utferdigelse av en forsvarlig byggeavtale. Samarbeid betyr, fremfor alt, en felles forståelse av hva og hvordan nøyaktig man bygger. Hvordan oppnår man godt samarbeid? Forhandlinger om innholdet i pristilbudet Kunden får første innholdsmessig kontakt med byggeentreprenøren fra prisforespørselsfasen. Dette er en svært viktig fase, hvor kunden...

Hvis man har kommet så langt, at man har funnet husprosjekt, enten blant standard prosjekter, eller har bestilt et spesialprosjekt, skal man fortsette med en av de viktigste fasene – å be om prisforespørsel for husets byggearbeid.  Hvordan gjør man det, slik at pristilbudet blir mest mulig pålitelig, og at byggekostnadene ikke endrer seg betydelig under utførelse av arbeid? Forarbeid før prisforespørsel En prisforespørsel krever forarbeid og gjennomtenking. I denne fasen får man mye hjelp av godt gjennomtenkt og formulert...

For å bygge et godt gjennomtenkt hus av høy kvalitet er det nødvendig å ha et høykvalitets byggeprosjekt. Prosjekt er et grunnlagsdokument, som hele byggingen er basert på, og vanligvis blir også alle kunder klare over betydningen av dette gradvis under byggeprosessen. Prosjektkvaliteten har avgjørende betydning for kvaliteten på huset som bygges, samt for byggekostnader. Prosjekteringskriterier Det første er å søke prosjekteringsvilkår for den aktuelle tomten hos lokale myndigheter. Før utstedelse av prosjekteringsvilkår vil lokale myndigheter normalt se plan og...

Som fase to i et husprosjekt må man finne ut foreløpig og omtrentlig kostnad for bygging av huset. Dette beløpet er det fremfor alt nødvendig å vite for å kunne vurdere egne eksisterende finansielle muligheter, og eventuelt behov for å engasjere huslån. Banken vil også se tilbudet for bygging av hus for å sikre at ved  innvilgning av lån blir husprosjektet fullført til avtalt frist. pris på m2 Dagens mest utbredte måte på å få oversikt over husets omtrentlige kostnad...

Jo større planer, jo vanskeligere er det vanligvis å komme i gang med det. Bygging av hus virker for de fleste i begynnelsen som et uforståelig og altfor komplisert oppdrag. Det finnes mange mennesker som ønsker et hus bygget etter egne ønsker, men er redde for mye uvitenhet og at gjennomføring av planene er for innviklet, dermed utsetter de byggeplanene stadig. Hvordan skal man sette i gang med bygging av hus, slik at alle nødvendige handlinger og ærender blir ivaretatt?...

Flere myter følger med laftehus, noe som trenger avklaring om og om igjen. La oss se på 3 mest utbredte myter, som skaper forvirrelse. Myte nr. 1: Laftehus puster og trenger ikke ventilasjon. Uttrykket at byggematerialene puster er misvisende, noe som kan forstås som at det skjer luftsirkulasjon gjennom materialet. I tilfelle av laftehus hører man noen ganger meninger om at husets luftsirkulasjon foregår for eksempel gjennom lafteveggen, og dermed trenger man ikke å tenke på luftvekslingen i rommene. Trevirket...